Steeds vaker worden vaste planten gebruikt in het openbaar groen. Vaste planten zorgen voor een hogere belevingswaarde van de openbare ruimte. Ze voegen een extra, kleurrijke dimensie toe die door veel mensen bijzonder gewaardeerd wordt. Onderzoek heeft uitgewezen dat een dergelijke beplanting hierdoor bovendien minder gevoelig is voor vandalisme.

Een beplantingsplan op maat

Iedere locatie heeft zijn specifieke eigenschappen wat betreft functie, standplaats en grondsoort. Door de juiste keuzes te maken in sortiment, voorbereiding, uitvoering en onderhoud, zijn de onderhoudskosten van vaste planten vergelijkbaar met die van gras of een heesterbeplanting. De visuele waarde is echter vele malen hoger!

Advies, uitvoering en onderhoud

We leveren maatwerk met doordachte en originele beplantingsadviezen, maken beplantingsplannen waarin met alle facetten rekening is gehouden en leveren een totaalpakket van voorbereiding, uitvoering en onderhoud.